چرا روند ملت‌سازی در افغانستان ناکام شد؟

درآمد
این نبشته درنگی است بر پاسخ دادن به این پرسش که، چرا روند ملت‌سازی در افغانستان ناکام شد؟ مگر پیش از آن‌که سرچشمه‌های ناکامی ناسیونالیسم در افغانستان را به بحث بگیرم، لازم می‌دانم نگاه بسیار کوتاه به خاستگاه ناسیونالیسم در غرب داشته باشم، تا بدانیم ناسیونالیسم چیست، در کجا و چه گونه آغاز شده است؟ این نوشته سه‌بخش دارد. در بخش یکم به‌گونه خیلی کوتاه ریشه‌های ناسیونالیسم به بحث گرفته می‌شود. در بخش دوم بر می‌گردم به سیر ناسیونالیسم در افغانستان.

دنباله

خوانندهٔ گرامی درود

آنچه را در این  تارنما می‌خوانی، درد‌های تراویده از یک روان عاصی و پرسشگر است. شاید تمام نوشته‌ها و سروده‌هایم به ذوق تو خوانندهٔ فرهیخته برابر نباشد. مگر از یاد نبر که ترا به خلوت‌ترین گوشه‌های روانم راه داده و بدان که من از برای همرنگ جماعت شدن زاده نشده‌ام.

دنباله

تماس با غفران بدخشانی

E: ofran@badakhshani.net
F: www.fb.com/Badakhshani


دنباله

از بدخشان تا کوبانی

بخشیده با خواهران کردستانی‌ام

روزگاری

گرمابه‌یی بودم در هرات

عرق بی‌چارگی می‌ریختم

وقتی

چادر نشینی

خود را در گرمای گات‌های به آتش کشیده می‌شست

مادری در بخارا بودم

دستی گلوی عفتم را

    پشت دسترخوان خودم می‌فشرد

دختری بودم در سیستان

و آغوشی دامنم را لکه‌دار می‌کرد

ماتم درختان تالقان بودم

که نمی‌خواستم چوبهٔ دار فرزندان سرکشم شوم

آسیایی بودم که با خون ایرانیان گشتم

تا «بن ملهب» نان بخورد

من،

زخم خوردهٔ بیدادی هستم

که از عشق به «غنیمت» آغاز می‌شود

و آفریدهٔ‌ خدایی که

از شرم به خواب رفته است!

دنباله

دل تنگی‌های من

شام‌ها
در پی صدایت
تمام پیام‌گیرم را پرسه می‌زنم
و صبح‌ها
ورق می‌زنم ایمیل‌هایت را
در پی واپسین نشان دست‌خطت
وای!
من از روزی می‌ترسم که دست زمان
ترا از تن خاطره‌هایم بشوید
تا نتوانم دل‌تنگت شوم

دنباله

گفتم که شهریار تنت می‌شوم، نشد

گفتم که شهریار تنت می‌شوم، نشد
چون پوست، زیر پیرهنت می‌شوم، نشد
گفتم اگرچه کهنه و تکرار و خسته‌ کُن
گل‌شاه و قیس و کوه‌کنت می‌شوم، نشد
قول و قرار و وعده و پیمان و دل‌پُری
دادی که روزی هم‌سخنت می‌شوم، نشد
گفتی بریز، جان ز تنم قطره شد، چکید
گفتم به جانب دهنت می‌شوم، نشد

دنباله