جایگاه سیمین بهبهانی در ادبیات افغانستان

در گفت‌وگو با بیژن برهمندی در رادیو فراسنه  گفت‌وگو

غفران بدخشانی- شاعر مقیم هلند، ضمن گفتگو درباره سیمین بهبهانی، در عین حال نسبت به ادبیات معاصر افغانستان داوری می کند و اعتقاد دارد که در چند دهه واپسین در عرصه ادبیات افغانستان امیدواری‌های فراوانی دیده می شود، بویژه در شعر بانوان افغانستان.

جمعه شب ١٩ سپتامبر (پریشب)، در شهر پاریس مجلس باشکوهی بیاد و بقصد تجلیل از غزال غزل‌های فارسی “سیمین بهبهانی”، برپا شده بود که علاوه بر خیل عظیم فارسی زبانان ، شاعران و نویسندگان متعددی در آن شرکت و یا به این مناسبت سخنرانی کردند.

دنباله

در انتخابات افغانستان، پاسخ‌گوی تردید و نگرانی‌های مردم کیست؟

۰۵ شهریور ۱۳۹۳ – در گفت‌وگو با رادیو زمانه

غفران بدخشانی، دانشجوی دکترای رشته سیاست و فلسفه در دانشگاه هلند اما معتقد است که پیش رفتن جریان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به صورت کنونی، با هیچ روندی از دموکراسی سازگار نیست و ادامه همان رسم و رسوم قدیمی‌ست که قرن‌هاست در افغانستان  تجربه می شده. غفران بدخشانی معتقد است که با ادامه ناسازگاری قدرت‌های داخلی دوباره مثل انتخابات قبلی توافق‌های پشت صحنه پیش خواهد آمد و این یک نوع  «به مسخره کشیدن خواسته‌های مردم» افغانستان است.

دنباله

غفران بدخشانی در گفتگو با سازمان جوانان پان ایرانیست

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، در گفت‌وگو با روشنک آسترکی هموند سازمان جوانان پان ایرانیست: روزگاری این مرزهای دروغین و سدهای تحمیلی میان ساکنین ایران بزرگ برداشته می‌شود

غفران بدخشانی شاعر و پژوهشگر اهل افغانستان در گفتگو با سازمان جوانان پان ایرانیست از عشق به زبان فارسی و ریشه‌های مشترک فرهنگی میان ساکنان ایران بزرگ می‌گوید. این شاعر جوان و نامدار می‌گوید خود را در وجب وجب از خاک ایران شریک می‌دانم و هویتم در بستر فرهنگ ایرانی تعریف می شود. وی همچنین امیدوار است فرزندان این سرزمین از بدخشان و سمرقند و بخارا تا اصفهان و خوزستان و نخجوان دست کم در بُعد فرهنگی دوباره یکدیگر را پیدا کنند و دست در دست هم دهند و مرزهای سیاسی را دست کم در ذهنشان خط بزنند و محو کنند.

دنباله