زندگی‌نامهٔ غفران بدخشانی

غفران بدخشانی در تابستان ۱۳۶۱ خورشیدی که برابر باشد با ۱۹۸۲ ترسایی در استان بدخشان چشم به جهان گشود. از سال ۱۹۹۷ ترسایی بدینسو در کشور هالند به غفران بدخشانیسر می‌برد. در سال ۲۰۱۱ ترسایی از دانشگاه آزاد آمستردام و دانشگاه آمستردام در ریشته‌های فلسفه و علوم سیاسی ماستری گرفت و اکنون هم دانشجوی دکترای فلسفه در»پژوهشگاه اخلاق و فن‌آوری دانشگاه دلفت« است.

اثرهای چاپ شده:
– موسم خموش، شعر
– بهار بیداری، شعر
– پایان یک سکوت، شعر
– من ایرانم، شعر
– دولت بی ملت:

دنباله