نامه‌های غفران بدخشانی

برای دریافت نامه‌ها روی پشتی آنها «کلیک« کنید.

چکیده:

غفران بدخشانی: من ایرانم

غفران بدخشانی: من ایرانم

غفران بدخشانی لعلی درخشان از سرزمین پر از جواهر بدخشان است، شاعری با همه وجود شاعر و متعهد به رویاهای بشری و قصه‌ها و غصه‌های امروز انسان.

او در سال‌های زندگی در غرب، یعنی از نوجوانی تا امروز که بیش از سی‌سال دارد، زبان مادری اش را به فراموشی نسپرد. زلالی وجود او در کنار شعر گفتن به زبانمادری در سرزمین بیگانه و جستجوی سرچشمه‌های شعور انسانی برای هموطنان اش از او مردی دوست‌داشتنی ساخته است.غفران اینک محقق دورهِ دکتری فلسفه در هالند است. او سه مجموعه شعر و چندین مقاله ادبی و تحقیقی در ژورنال‌ها و مجلات معتبر فارسی و هالندی منتشر کرده است.

سید رضا محمدی

 

 

 

 

 


dawlatBiMilat

غفران بدخشانی: دولت بی‌ملت

چکیده:‌

تاریخ پرآشوب و ترکیب پیچیده اجتماعی افغانستان منجر به تضعیف بسیاری از فرایندهای سیاسی‌ ـ اجتماعی شده است. ایجاد دولت و ملت از این قاعده مستثنی نیست. برای شرح شکست ملت‌سازی و دولت‌‌سازی در افغانستان، عوامل بیرونی و درونی بسیاری وجود دارد که باید شناسایی شود. این نامه بر این مبنا استوار است که مهم‌ترین و در عین حال غایب‌ترین عامل در روند ساخت‌و‌ساز دولت، فقدان یک هویت مشترک و یک فرهنگ همگون میان ساکنان افغانستان بوده و هست. بهعبارت دیگر فقدان یک ملت منسجم و ارتباط و همبستگی ملی، علت اصلی شکست تشکیل دولت در افغانستان است. این اثر تلاشی است برای توضیح اینکه چرا روند دولت‌سازی و ملت‌‌سازی در افغانستان با شکست مواجه شد؛ و نیز تأکیدی بر اولویت ایجاد ملت نسبت به دولت‌ در افغانستان است.

 

Post Navigation