جایگاه سیمین بهبهانی در ادبیات افغانستان

در گفت‌وگو با بیژن برهمندی در رادیو فراسنه  گفت‌وگو

غفران بدخشانی- شاعر مقیم هلند، ضمن گفتگو درباره سیمین بهبهانی، در عین حال نسبت به ادبیات معاصر افغانستان داوری می کند و اعتقاد دارد که در چند دهه واپسین در عرصه ادبیات افغانستان امیدواری‌های فراوانی دیده می شود، بویژه در شعر بانوان افغانستان.

جمعه شب ١٩ سپتامبر (پریشب)، در شهر پاریس مجلس باشکوهی بیاد و بقصد تجلیل از غزال غزل‌های فارسی “سیمین بهبهانی”، برپا شده بود که علاوه بر خیل عظیم فارسی زبانان ، شاعران و نویسندگان متعددی در آن شرکت و یا به این مناسبت سخنرانی کردند.

در این جلسه، “غفران بدخشانی” شاعر افغان نیز که از کشور هلند برای سخنرانی در این جلسه دعوت شده بود، در ستایش سیمین سخنان کوتاهی ایراد کرد که مورد استقبال بسیار گرم حاضرین قرار گرفت و دقایقی طولانی با دست زدن های پرشور حضار مواجه شد.
او در این سخنرانی از نقش و جایگاه سیمین بهبهانی در میان شهروندان افغانستان سخن گفت و از محبوبیت فراوان او در میان مردم خبر داد.

در گفتگوئی با آقای غفران بدخشانی- شاعر افغان و دانشجوی دوره دکترای فلسفه در کشور هلند، او درباره همایش بزرگداشت سیمین بهبهانی در پاریس و نیز محبوبیت این شاعر پرآوازه در افغانستان صحبت می کند.

بعقیده غفران بدخشانی، بانو بهبهانی از همان زمانی که هنوز عاشقانه می سرود و هنوز به یک شاعر اجتماعی و سیاسی مبدل نشده بود، مردم با نام سیمین آشنا بودند.

او می گوید در دو دهه پسین نیز که سیمین به نمادی از اSimin_Behbahani_Azadeستقامت و مبارزه در برابر استبداد، در برابر زور گوئی و در برابر رژیمی که دشمن استعداد و دشمن آزادی هست قرار گرفته بود، باز هم تأثیر خود را بر یک بخش بزرگی از جوانان، بویژه بانوان افغانستان داشته است.

او توضیح می دهد که در گذشته هم شاعران فراوانی بودند که از سبک بانو بهبهانی پیروی میکردند. مانند لیلا صلاحت روشنی، احمد ضیائی رفعت و یا سعیدی احمدی .

غفران بدخشانی، در قسمت دیگری از این گفتگو درباره ادبیات معاصر افغانستان داوری می کند و اعتقاد دارد که در چند دهه واپسین در عرصه ادبیات افغانستان امیدواری های فراوانی دیده می شود، بویژه در شعر بانوان افغانستان؛ بانوانی که در طول همه تاریخ چند سده گذشته، بویژه در این سی سالی که از تمام حقوق خود محروم بودند و حضور سیاسی-اجتماعی نداشتند، حالا در آثار این‌ها یک نوع شعر دادخواهی دیده می شود.

بعقیده غفران بدخشانی شعر جوان افغانستان خیلی امیدوار کننده است.

این گفت‌وگو را گوش کنید

Post Navigation